Test Avadanlığı

 

Test maddələri

Avadanlıqlar

1

Komponent Analizi

Floresans spektrometri

2

Birbaşa oxuyan İnduktiv Qoşulmuş Plazma Emissiya Spektrometri

3

Spektrofotometr

4

İstilik müalicəsi

İstilik müalicəsi sobası

5

Sərtlik

Rockwell Sərtlik Test Cihazı

6

Mikro-sərtlik Test Cihazı

7

Keçiricilik

Mikromüqavimət Test Cihazı

8

Rəqəmsal Eddy Cari Keçiricilik Test Cihazı

9

Mexaniki xüsusiyyətləri

Mikrokompüter İdarəetmə Elektron Universal Material Test Cihazı

10

Qeyri-dağıdıcı Müayinə

Onlayn İntellektual Rəqəmsal Eddy Cərəyan Detektoru

11

Kütləvi

Analitik Balans

12

Metalloqrafik analiz

Metallurgiya mikroskopu

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10