Digərləri

other1

(1) Berillium mis tel əsasən tel yay, bükmə pin, tüy düyməsi, yay barmağı və digər yüksək səviyyəli birləşdirici məhsullar üçün istifadə olunur.
(2) C19610 əsasən birləşdiricilərdə istifadə olunur.
(3) Mis ferro ərintisi əsasən RF qoruyucu şəbəkədə, bağlayıcılarda, qəlibdə və s.

other2
other3