Əqli Mülkiyyət Hüququmuz

*Alaşımlı məftil çubuqlarının hazırlanması üsulu (Patent No.: ZL 201010518772.6).

*Sprey Depoziti ilə Mis Alaşımlı Kəmərin Hazırlanması üçün Bir Növ Avadanlıq və Metod (Patent No.:ZL 201210411177.1).

*Alüminium oksidi ilə dispersiya ilə gücləndirilmiş misin hazırlanması metodu (Patent No.: ZL 201310151407.X).