R&D komandası
* Suzhou Kinkou Mis-Mərkəzi Cənubi Universitetinin sənaye-universitet-tədqiqat əməkdaşlıq bazası
* Yeni Yüksək İstehsallı Yayımlı Material Mühəndisliyi Suzhou Texniki Tədqiqat Mərkəzi
* Jiangsu Post-doktorluq İnnovasiya Bazası

Qurulmuş standartımız
* Milli standart: Al2O3 dispersiyası gücləndirilmiş mis təbəqə (GB / T **** - 2016) buraxılmışdır
* Sənaye standartı: Al2O3 dispersiyası gücləndirilmiş mis çubuq və tel YS / T998-2014
* Sənaye standartı: Fotomultiplier borular üçün istifadə olunan berilium mis

r-d