Kimya Sənayesi

C72900 Cu15Ni8Sn əsaslı mis əsaslı metastabil parçalanma ilə gücləndirilmiş yüksək performanslı ərintidir.

* Yüksək möhkəmlik və yüksək gücün birləşməsinə nail olun.Dinamik təsir yüklərinə tab gətirə bilər.Statik struktur yükün və təzyiqin ən ciddi tələblərinə cavab verə bilər.
* Sürtünmə cütünün tutulması olmadan təbii öz-özünə yağlamanın dəyərli performansı ilə aşınmaya qarşı rulmanın əla performansı, böyük təyyarələrin eniş şassisinin yatağı üçün zəruri materialdır və həmçinin neft quyusunun birləşdirici çubuğunun üstünlük verilən sürtünmə komponentidir * Hər növ turşu mühitə və ya duzlu suya, yüksək temperaturda korroziyaya davamlılığa uyğundur.

Kimya sənayesində CuNiSn ərintisi də yüksək təzyiqli reaktorda, təzyiqli qablarda və s.

Chemical Industry
Chemical Industry1