Elektrik və elektron komponentlər

Berilyum mis ərintisinin ən böyük tətbiqi elektrik və elektron komponentlərdə, xüsusən yaylarda, kontaktorlarda, açarlarda və röllərdə. Kompüterlərdə, optik lifli rabitə avadanlıqlarında, inteqrasiya edilmiş elektron lövhələri və çap dövrə lövhələrini (xüsusilə berilium mis məftilləri) və avtomobili birləşdirən rozetka olaraq istifadə olunur. daha dayanıqlı kontaktorlar. Bu, berilyum mis komponentlərinə artan tələbi artırdı.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03