Elektrik və elektron komponentlər

Berilyum mis ərintinin ən böyük tətbiqi elektrik və elektron komponentlərdə, xüsusilə yaylarda, kontaktorlarda, açarlarda və rölelərdədir.Kompüterlərdə, optik lifli rabitə avadanlığında, inteqrasiya olunmuş dövrə lövhələrini və çap dövrə lövhələrini birləşdirən rozetkalarda (xüsusilə berilyum mis naqillər) və avtomobillərdə kontaktor kimi istifadə olunur. Mobil telefonlar, noutbuklar və digər İT avadanlıqları daha mürəkkəbdir, daha kiçik, daha yüngül və daha davamlı kontaktorlar. Bu, berilyum mis komponentlərinə artan tələbat yaratdı.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03