• C19160 alloy

    C19160 ərintisi

    C19160, bir növ yağış gücləndirici alaşımdır. Bərk məhlul və müəyyən bir temperaturda yaşlanma sayəsində, fosfor və nikel birləşmələrinin dispers paylanması maddi matrisdə çökəcəkdir. Birləşmələrin yağıntısı ərintinin gücünü və keçiriciliyini artırır. Sonra müəyyən bir emal dərəcəsi olan soyuq deformasiya sayəsində materialın gərginlik gücü 700MPa-a çata bilər və material yaxşı elektroplat işləmə və korroziyaya davamlıdır.