Yağ

C72900 Cu15Ni8Sn əsaslı mis əsaslı metastabil parçalanma ilə gücləndirilmiş yüksək performanslı ərintidir.
* Yüksək möhkəmlik və yüksək gücün birləşməsinə nail olun.Dinamik təsir yüklərinə tab gətirə bilər.Statik struktur yükün və təzyiqin ən ciddi tələblərinə cavab verə bilər.
* Sürtünmə cütlərinin tutulması olmadan təbii öz-özünə yağlamanın dəyərli performansı ilə aşınmaya qarşı rulmanın əla performansı, böyük təyyarələrin eniş şassisinin yatağı üçün zəruri materialdır və həmçinin neft quyusunun birləşdirici çubuğunun üstünlük verilən sürtünmə komponentidir.
*Hər növ turşu mühitə və ya duzlu suya, yüksək temperaturda korroziyaya davamlılığa uyğundur.

Neft sənayesində CuNiSn ərintisi hidravlik lövbərdə, neft quyularının sorma çubuqlarının birləşdirilməsində, qazma zamanı karotajda (LWD), rulman kolunda və sıxma yuyucuda da istifadə edilə bilər.

oil
oil1