Kompüter

Kompüter inkişafının əsas tendensiyaları məlumatların sürətli və sabit ötürülməsi, genişzolaqlı və aşağı enerji istehlakıdır.Ucuz materiallarla müqayisədə, berilyum mis ərintisi daha yüksək elektrik keçiriciliyinə, istilik keçiriciliyinə, elastikliyə və gücə malikdir, buna görə etibarlılıq daha yaxşıdır.Əlaqədar məhsullara yaylar, kontaktorlar (bağlayıcılar), açarlar və s.

computer1
computer2
computer3